II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

 

(1) Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osposobljavanje će dovršiti prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« br. 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

(2) Ukoliko kandidati za vozače iz stavka 1. ovoga članka u predviđenom roku ne dovrše osposobljavanje autoškola je obvezna osposobiti ih sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

 

Članka 31.

 

Kandidati za vozače koji su prekinuli osposobljavanje, a čiji prekid je trajao dulje od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, obvezni su se ponovno osposobiti iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV.

 

Članak 32.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« br. 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13).

 

Članak 33.

 

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

Klasa: 011-02/17-01/147

 

Urbroj: 511-01-152-17-5

 

Zagreb, 21. prosinca 2017.

 

Ministar

dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

Početak novog tečaja

23.04.2018.

Kategorije

Autoškola Opatija je u svibnju 2014. dobila ispitno mjesto te se ispiti iz nastavnog predmeta Upravljanje vožnjom provode na području grada Opatije i okolice, a prometno vježbalište je 3 km udaljeno od sjedišta autoškole, na lokaciji bivšeg hotela "Panorama".

Autoškola Opatija otvorila je svoju podružnicu u Matuljima, na adresi Vladimira Gortana broj 2 te od1. siječnja 2015. vrši osposobljavanje kandidata za vozače A1, A2, A i B kategorija.

Obavijest

Promjene  u pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače

Novost

Ispiti iz Nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u Opatiji

Novost

Otvorena podružnica u Matuljima

Viktora Cara Emina 3

51410 Opatija

 

 

email:

a.s.opatija@ri.t-com.hr

 

Vladimira Gortana 2

51211 Matulji

 

 

email:

a.s.omatulji@gmail.com

 

tel/fax: 051/715-239

mob. 091/335-22-12

Autoškola "Opatija"

 

A.Š. Opatija d.o.o.

tel/fax: 051/276-516

 

Autoškola "Matulji"